Cs

CHCEME JÍT PŘÍKLADEM V UDRŽITELNOSTI

Podstatou našeho názoru na udržitelné podnikání je, že jsme odhodláni se soustavně zlepšovat ve všech třech oblastech udržitelného rozvoje – finanční, environmentální a sociální odpovědnosti. Na to zaměřujeme opatření, která jsou hmatatelná a vytvářejí hodnotu pro všechny zúčastněné strany.

Náš program firemní odpovědnosti, Cramo Care, společně s našimi Pravidly chování tvoří rámec pro koordinaci a monitorování veškerých činností společnosti Cramo v oblasti udržitelnosti.

K našim cílům v oblasti udržitelnosti patří vysoká důvěryhodnost našich výrobků, služeb a etika podnikání; atraktivní, bezpečné pracovní prostředí bez diskriminace; omezený dopad našich vlastních činností a výrobků, které pronajímáme, na životní prostředí.

Zpráva o udržitelnosti Cramo skupiny 2016

Cramo Care

Náš program udržitelnosti, Cramo Care, je odvozen z mezinárodně přijímaných rámců, jako jsou zásady OSN Global Compact a standardy GRI, a definuje pro různé zúčastněné strany to, jak se věnujeme otázkám udržitelnosti.

Zobrazit více

Staráme se..

... O tom, jaké má naše činnost dopady na životní prostředí, se zaměřením na snížení spotřeby energie, emisí a odpadů. Staráme se o pro naše zákazníky klíčové záležitosti udržitelnosti tím, že poskytuje energeticky účinná řešení a produkty s vysokou bezpečností a nízkým dopadem na životní prostředí. Staráme se o naše zaměstnance tím, že vytváříme atraktivní a bezpečné pracovní podmínky a nabízíme mnoho příležitostí pro profesní a osobní rozvoj. Staráme se o místní komunity, ve kterých působíme a od roku 2007 Cramo spolupracuje na úrovni skupiny s SOS dětskými vesničkami, které poskytují bezpečnou výchovu dětí v extrémně obtížných situacích

Zobrazit více