Cs

Cramo klade na první místo bezpečnost

Řada našich zákazníků působí v nechráněném pracovním prostředí, kde má nejvyšší prioritu prevence pracovních rizik. Jako provozovatel půjčoven přispívá společnost Cramo k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci nabídkou široké škály výrobků, služeb, školení a návodů k obsluze s cílem zabránit rizikům, která souvisejí s prací ve výškách, hlukem, prašností, vibracemi atd.

Cramo se opravdu stará

NAŠÍ VIZÍ JE NULOVÁ NEHODOVOST NA STAVENIŠTÍCH.