Et

Cramo väärtustab jätkusuutlikkust, et pakkuda pikaajalist väärtuse kasvu ja maandada riske.

Cramo Care Käitumiskoodeks

Selleks, et meie ettevõte kasvaks ja areneks kooskõlas meie missiooni, visiooni ja väärtustega, on oluline, et juhinduksime jätkusuutlikkusest ja arvestaksime oma mõju inimestele, keskkonnale ja majandusele.

Kogu meie tegevus juhindub jätkusuutlikust arengust. Jätkusuutliku konkurentsivõime saavutame, kui arvestame klientide vajadustega, valime oma seadmeid ning töötame jätkusuutlikult.

Cramost rentimine on jätkusuutlik

Aitame Sul töökeskkonda parandada ja keskkonnamõjusid vähendada. Cramost seadmeid rentides võid olla kindel, et võtad vastutuse tööeetika ja keskkonna eest nii rahvusvaheliselt kui ka ehitusplatsil.
Seadmete rentimisel on selged eelised, sest ressursside jagamine on väiksema keskkonnamõjuga ning see on majanduslikult mõistlikum.

2009. aastal ühines Cramo grupp ÜRO globaalse kokkuleppe algatusega (Global Compact). See on strateegiline poliitiline algatus ettevõtetele, kes on oma tegevuses ja strateegiates pühendunud kümne universaalselt heakskiidetud põhimõtte täitmisele inimõiguste, tööstandardite, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas.
Cramo grupp saadab igal aastal ÜRO-le aruande tehtud edusammude kohta. Sellest lähtuvalt käivitas Cramo aastatel 2010 ja 2011 ühtse jätkusuutlikkuse programmi, mis keskendub suhete arendamisele nii klientide kui töötajatega ning keskkonnamõjude vähendamisele.

CRAMO GRUPI 2016. AASTA JÄTKUSUUTLIKKUSE ARUANNE