Lt

„Cramo“ pusmečio finansinė ataskaita. 2017 m. sausis–birželis

2017-07-27

2017 M. BALANDIS–BIRŽELIS

  • Pardavimai – 178,0 (179,1) mln. EUR, sumažėjimas – 0,6 %. Vietos valiutomis pardavimai augo 1,5 %.

  • EBITDA – 27,8 (26,6) mln. EUR, EBITDA marža – 15,6 % (14,9 %).

  • Vienai akcijai tenkantis pelnas – 0,42 (0,40) EUR.

  • Pagrindinės veiklos pinigų srautai – 27,1 (39,3) mln. EUR, pinigų srautai po investicijų – -14,0 (-5,2) mln. EUR

 

RINKOS PERSPEKTYVOS

Šalyse, kuriose veikia „Cramo“, statybų rinkos prognozės 2017 metams iš esmės yra teigiamos. Statybų rinkos analitikai „Euroconstruct“ ir „Forecon“ birželio mėnesį prognozavo, kad statybų rinka augs maždaug po 2 % Suomijoje, Danijoje ir Vokietijoje bei po 6 % Norvegijoje ir Latvijoje. Tikimasi, kad Lietuvoje rinka augs 1 %, o Estijoje – 3 %. Kad augs bendra Čekijos Respublikos statybų rinka, nesitikima. Rusijos statybų rinka 2017 m., tikėtina, kad trauksis 2 %. Švedijai 2017 m. tiek „Euroconstruct“, tiek ir vietos „Sverige’s Byggindustrier“ prognozuoja maždaug 8 % augimą. Remiantis naujausiomis Suomijos statybos pramonės konfederacijos prognozėmis, statybų rinka šioje šalyje augs apie 2,5 %.

Europos nuomotojų asociacija (ERA) prognozuoja, kad įrangos nuomos rinka augs visose šalyse, kuriose veikia „Cramo“; visos šios šalys patenka į ERA prognozę.

 

Daugiau informacijos arba visą ataskaitą rasite čia:

http://tools.euroland.com/tools/PressReleases/GetPressRelease/?ID=3359771&lang=en-GB&companycode=services