Lt

„Cramo“ verslo 2018 m. sausio-kovo mėn. apžvalga

2018-04-22

„Cramo“ verslo 2018 m. sausio-kovo mėn. apžvalga

2018 M. SAUSIS-KOVAS

  • Pardavimai 175,3 (162,9) milijono EUR, išaugo 7,6 %. Vietinėmis valiutomis pardavimai išaugo 11,0 %.
  • Ekologinio segmento pardavimai išaugo 10,4 %*.
  • Pardavimų EBITDA 22,3 (19,7) milijono EUR, arba 12,7 proc. (12,1 proc.). Palyginamuoju laikotarpiu pardavimų EBITDA 23,1 (19,7) milijono EUR, arba 13,2 proc. (12,1 proc.).
  • Pelnas vienai akcijai 0,33 EUR (0,28). Palyginamuoju laikotarpiu pelnas vienai akcijai 0,35 EUR (0,28).
  • Grynųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 20,8 (42,3) milijono EUR, ir grynųjų pinigų srautai po investicijų -30,5 (5,4) milijono EUR. Grynųjų pinigų srautui po investicijų įtakos turėjo 17,8 milijono EUR vertės „KBS Infra“ akcijų įsigijimas.

SVARBŪS PIRMOJO KETVIRČIO ĮVYKIAI

  • 2018 m. vasario 28 d. „Cramo“ baigė įsigyti Vokietijos statybų logistikos įmonę „KBS Infra“ GmbH.
  • Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta išmokėti 0,85 EUR dividendus vienai akcijai.

GENERALINIS DIREKTORIUS LEIF GUSTAFSSON:

Pirmojo ketvirčio rezultatas rodo, kad 2018 m. prasidėjo gerai. Grupės ekologinio segmento pardavimai išaugo 10,4 proc., ir tam įtakos turėjo abu verslo padaliniai. Palyginamuoju laikotarpiu EBITDA išaugo 17,3 proc. iki 23,1 milijono EUR. Pelningumas išaugo visuose Grupės segmentuose. Pirmojo ketvirčio metu sėkmingai baigėme Vokietijos statybų logistikos Įmonės „KBS Infra“ įsigijimą. Tuo pačiu metu vyksta modulinių patalpų verslo strateginis vertinimas, nes analizuojame galimybę veiklos sritis atskirti, kad jos veiktų kaip atskiri juridiniai subjektai.

Įrangos nuomos paklausa visose segmento šalyse išlaikė gerus rodiklius. Ypač gerus pirmojo ketvirčio rezultatus parodė Skandinavijos padalinys, kur rinkos augimas buvo pradėjęs lėtėti. Švedijoje, palyginti su praėjusiais metais, pardavimai vietine valiuta padidėjo 9,9 proc., o augimą palaiko vykdomi dideli projektai. Vidurio Europos padalinio veiklą palaikė įsigyta įmonė „KBS Infra“, kuri pirmą kartą į rezultatus įtraukta kovo 1 d.

2017 metai buvo sudėtingi mūsų modulinių patalpų padaliniui. Mes sutelkėme dėmesį į projektų valdymo ir pelningumo gerinimą, ypač Suomijoje ir Vokietijoje, siekdami padidinti efektyvumą ir panaudoti viso segmento augimo potencialą. Malonu pastebėti, kad kai kurie priimti organizaciniai pakeitimai davė rezultatų. Modulinių patalpų padalinys pasiekė solidų 14,2 proc. ekologinės nuomos segmento augimą, o EBITDA padidėjo 35,2 proc. Ypač prie EBITDA augimo prisidėjo Suomija, o Vokietijos rezultatai dar netenkino.

Švedijos statybos rinkos augimas, ypač gyvenamųjų namų sektoriuje ir dėl Stokholmo regiono plėtros, išlieka stabiliai didelis, be to, matomas rinkos aktyvumas ir kituose Švedijos regionuose. Ir toliau pelningai dirbame dėl didelių projektų ne gyvenamųjų namų sektoriuje. Kad prisiderintume prie paklausos pokyčių, nuolat palaikome investicijų lygį.

RINKOS PERSPEKTYVOS

Statybų rinkos perspektyvos 2018 m. šalyse, kur veikia „Cramo“, daugiausia teigiamos. Vis dar tikimasi augimo, tačiau daugelyje šalių 2017 m. spartėjęs augimas, tikėtina, kad sulėtės. Pagal naujausius „Euroconstruct“ ir „Forecon“ skaičiavimus statybų rinka augs maždaug po 3,5 proc. Švedijoje, Norvegijoje ir Suomijoje ir po 1,0-1,5 proc. Austrijoje bei Vokietijoje. „Euroconstruct“ duomenimis, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje rinkos augimas vidutiniškai turėtų siekti 9,3 proc. „Forecon“ prognozuoja, kad statybų rinkos augimas Baltijos šalyse bus 3,4 proc. Rusijos statybos rinka turėtų augti 5 proc. Vietos „Sverige Byggindustrier“, pagal naujausius kovo vertinimus, 2018 m. numato 2 proc. Švedijos statybos rinkos augimą. Suomijos statybos pramonės konfederacijos prognozė išliko nepakitusi, taigi numatoma, kad Suomijos statybos rinka augs maždaug 2 proc., ir ją palaikys gyvenamųjų namų statyba ir remontas.

Europos nuomos asociacija (ERA) prognozuoja, kad įrangos nuomos rinka 2018 m. augs visose „Cramo“ veiklos šalyse, kurios patenka į ERA prognozę. „Forecon“ prognozuoja, kad įrangos nuomos rinka 2018 metais išaugs maždaug 7-8 proc. Suomijoje, 3 proc. Švedijoje ir 2 proc. Estijoje bei Lietuvoje.