Lt

VERSLO APŽVALGA 1–9/2017 LIEPA–RUGSĖJIS 2017

2017-10-27

VERSLO APŽVALGA 1–9/2017 LIEPA–RUGSĖJIS 2017

• Apyvarta 191,9 (184,8) mln. eurų; padidėjo 3,8 %. Skaičiuojant vietinėmis valiutomis, apyvarta išaugo 4,0 %. Organinis apyvartos augimas 5,5 %

• Palyginamasis EBITA rodiklis sudarė 40,2 (38,9) mln. eurų arba 20,9 % (21,1 %) apyvartos

• Palyginamasis uždarbis, tenkantis vienai akcijai, buvo 0,66 (0,64) euro

• Pinigų srautai iš verslo veiklos buvo 47,5 (51,2) mln. eurų, o pinigų srautai po investicijų buvo 22,3 (0,0) mln. eurų

 

GEN. DIREKTORIAUS KOMENTARAS

Per trečiąjį ketvirtį grupės organinis apyvartos augimas vietinėmis valiutomis sudarė 5,5 %, o palyginamasis EBITA rodiklis padidėjo 3,2 %. Įrangos nuomos padalinio rezultatai išliko stabilūs; organinė apyvarta augo ir paklausa pagrindinėse mūsų rinkose išliko tvari. Palyginamasis EBITA rodiklis mažai skiriasi nuo praėjusių metų. Per šį ketvirtį užbaigėme įrangos nuomos veiklos Danijoje ir veiklos Latvijoje bei Kaliningrade uždarymą.

Modulinių patalpų sektoriuje pristatymų skaičius buvo didelis, tai lėmė didelį apyvartos augimą ir pelno didėjimą. Kol kas nesame patenkinti savo rezultatais modulinių patalpų sektoriuje ir matome jame dar daug potencialo. Esame numatę veiksmus, kaip gerinti projektų kontrolę ir kitus operacinius procesus, kad modulinių patalpų nuomos pelningumas dar labiau išaugtų.

Žvelgiant į ateitį, modulinių patalpų nuomos rinkos plėtra vertinama teigiamai, ir mes toliau investuojame į augimą. Įrangos nuomos rinka irgi turėtų augti, tačiau lėtesniu tempu.

Leif Gustafsson, „Cramo“ grupės prezidentas ir gen. direktorius

 

RINKOS PROGNOZĖ

Šalyse, kuriose „Cramo“ vykdo veiklą, statybų rinkos prognozė likusiai 2017 metų daliai yra daugiausiai teigiama. Statybų rinkos analitikai „Euroconstruct“ ir „Forecon“ birželį pateikė vertinimą, kad statybų rinka augs maždaug 2 % Suomijoje, Danijoje bei Vokietijoje ir 6 % Norvegijoje. Prognozuojama, kad Lietuvos rinka augs 1 %, o Estijos 3 %. Manoma, kad Čekijos Respublikos statybų rinka išliks tokiame pačiame lygyje kaip praėjusiais metais. Rusijos statybų rinkai 2017 metais prognozuojamas 2 % nuosmukis. Švedijai „Euroconstruct“ prognozuoja 8 % augimą. Vietinė organizacija „Sverige’s Byggindustrier“, naujausiais spalio mėnesio duomenimis, prognozuoja 12 % augimą 2017 metais ir 4 % augimą 2018 metais. Suomijos statybų pramonės konfederacija spalio mėnesį padidino paskutinę savo prognozę ir dabar prognozuoja, kad statybų rinka Suomijoje augs maždaug 4 % arba mažiausiai tiek, kiek visa Suomijos ekonomika. Suomijoje ypač auga gyvenamųjų namų statybos sektorius, o tai sudaro prielaidas teigiamai kitų metų prognozei. Europos nuomotojų asociacija (angl. European Rental Association, ERA) prognozuoja, kad įrangos nuomos rinka augs visose šalyse, kuriose veikia „Cramo“ ir kurios patenka į ERA prognozės apimtį.

Daugiau informacijos arba visą ataskaitą rasite čia: http://tools.euroland.com/tools/PressReleases/GetPressRelease/?ID=3389972&lang=en-GB&companycode=services