Lv

Cramo izvirza drošību pirmajā vietā

Daudzi no mūsu klientiem strādā bīstamā vidē, kurā nelaimes gadījumu novēršana ir galvenā prioritāte. Kā nomas operators Cramo veicina darba aizsardzību, piedāvājot plašu produktu, pakalpojumu, apmācības un lietošanas pamācību klāstu, lai novērstu risku, kas saistīts ar darbu augstumā, troksni, putekļiem, vibrāciju u. tml.

 

Mūsu vīzija ir nulle negadījumu būvlaukumos