Lv

Apdrošināšana

Cramo nomātās tehnikas apdrošināšana

Ugunsgrēks, zādzība un pat dabas stihijas – vai esat nodrošinājušies pret šādiem nelaimes gadījumiem? Iestājoties ārkārtas apstākļiem, kas rada neplānotas izmaksas, jūsu biznesa finansiālā situācija un nākotnes attīstības plāni tiek būtiski apgrūtināti. Katrai darbībai ir savs risks. Neaizmirstiet par šo risku mazināšanai paredzētajiem rīkiem, kurus var piedāvāt nomāto iekārtu apdrošināšana.

Uzņēmums Cramo, sadarbojoties ar apdrošināšanas sabiedrības “If P&C Insurance”, AS Lietuvas filiāli, saviem partneriem piedāvā izmantot iekārtu apdrošināšanas priekšrocības – esiet pārliecināti, ka tas ļaus izvairīties no liekām nepatikšanām, ja neparedzētu apstākļu dēļ tiks zaudētas vai bojātas nomājamās iekārtas.

Jauni nosacījumi

Cramo apdrošināšana ļauj klientiem kontrolēt finanšu riskus jau kopš 2008. gada. Tagad Cramo ir pārskatījis cenas noteikšanas nosacījumus:

iekārtas apdrošināšanas administrēšanas maksa – 1% cenrādī norādītās nomas maksas par katru nomas dienu.

Aprīkojuma apdrošināšanas noteikumi >>

Vienkārši, ātri un ērti

Lai izmantotu šo iespēju, parakstot jaunu nomas līgumu, tikai jānorāda, kuru nomājamo iekārtu vēlaties apdrošināt. Salīdziniet un pārliecinieties!

Klienta izdevumi, iestājoties apdrošināšanas gadījumam:

ar Cramo apdrošināšanu = iekārtas apdrošināšanas administrēšanas maksa + nomas maksa + franšīze (pašrisks);

bez Cramo apdrošināšanas = nomas maksa + iekārtas remonta izdevumi vai iekārtas pilna vērtība.

Aprīkojuma apdrošināšanas noteikumi Nr. 004 >>

Mobilā aprīkojuma apdrošināšanas noteikumi Nr. 025 >>

Papildu informācija ir pieejama jebkurā nomas punktā.

Uzņēmums patur tiesības jebkurā brīdī daļēji vai pilnībā mainīt nosacījums bez iepriekšēja brīdinājuma.

Cenas bez PVN.