Lv

Cramo mācību centrs

Neformālā izglītības iestāde Cramo mācību centrs izveidota 2012. gada jūlijā. Piedāvātās programmas ir licencējis Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Cramo mācību centra uzdevums ir piedāvāt kientiem apgūt zināšanas par darbu ar Cramo nomas iekārtām, to drošu ekspluatāciju un efektīvu izmantošanu. Liela uzmanība tiek pievērsta praktiskajai apmācībai, dodot papildu laiku, lai pielietotu iegūtās teorētiskās zināšanas praksē. Aprīkota mācību klase un prakses laukums nodrošina daudzveidīgu un interesantu mācību procesu. Beidzot apmācības kursu, pēc sekmīgu pārbaudījumu nokārtošanas, tiek izsniegta apliecība.

Cramo mācību centrs piedāvā sagatavot speciālistus šādās programmās:

• Stropēšanas darbi.

• Darbs augstumā.

• Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operators.

• Kravas pacēlāja operators.

Kontakti:

Tālr.: +371 67 387 556, +371 26 487 054, e-pasts: info.lv@cramo.com

Informatīvais buklets >>

Cenrādis >>

 

Atbilstošas jaunākās zināšanas un prasmes, kā izmantot aprīkojumu, ir svarīgākais, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu drošību un efektivitāti darba vietā