Lv

mēs vēlamies būt parauguzņēmums ilgtspējas jomā

Mūsu izpratnē ilgtspējīgs uzņēmums nozīmē, ka esam apņēmušies pastāvīgi strādāt, lai uzlabotu visas trīs ilgtspējīgas attīstības jomas – atbildību finanšu, vides aizsardzības un sociālajā jomā. Mēs to darām, koncentrējoties uz svarīgiem pasākumiem, kas sniedz pievienoto vērtību visām ieinteresētajām pusēm.

Mūsu korporatīvās atbildības programma Cramo Care kopā ar Rīcības kodeksu sniedz vadlīnijas Cramo darba ilgtspējas jomā koordinēšanai un uzraudzīšanai.

Mūsu ilgtspējas mērķi ietver augstu uzticības līmeni mūsu produktiem, pakalpojumiem un uzņēmējdarbības ētikai; pievilcīgu, drošu un nediskriminējošu darbavietu; un ierobežotu darbības un iznomāto produktu ietekmi uz vidi.

 

Cramo Care

Mūsu ilgtspējas programma Cramo Care ir atvasināta no starptautiski pieņemtām vadlīnijām, piemēram, ANO Globālā līguma principiem un GZI standartiem, un nosaka, kā risināt būtiskus ilgtspējas jautājumus attiecībā uz dažādām ieinteresētajām pusēm.

Lasīt vairāk

Mums rūp …

… mūsu darbības ietekme uz vidi, tādēļ īpašu uzmanību pievēršam enerģijas patēriņa, emisiju un atkritumu samazināšanai. Mums rūp klientu galvenie ilgtspējas apsvērumi, tādēļ piedāvājam energoefektīvus risinājumus un produktus ar augstu drošības līmeni un zemu ietekmi uz vidi. Mums rūp savi darbinieki, tādēļ radām pievilcīgus un drošus darba apstākļus un piedāvājam daudz profesionālās un personiskās izaugsmes iespēju. Mums rūp vietējās kopienas, kurās strādājam, tādēļ kopš 2007. gada Cramo grupa sadarbojas ar SOS bērnu ciematiem, kas nodrošina drošus apstākļus bērniem, kas nonākuši ārkārtīgi grūtās situācijās.

Lasīt vairāk

Cramo grupas Ilgtspējas pārskats 2015