Lv

MĒS GŪSIM PANĀKUMUS KOPĀ AR SAVIEM KLIENTIEM

Cramo galvenā kompetence ir sniegt klientiem pievienoto vērtību, palīdzot vienkārši un efektīvi dalīties resursos un izmantot tos. Mūsu vīzija ir darīt to labāk par visiem pārējiem.

Tas ir grūts, bet sasniedzams mērķis. Tas palīdz mums apvienot spēkus un ilgtermiņā sasniegt izvirzītos mērķus. Vīzijas pamatā ir skaidri definēta stratēģija, kurā izvirzīti prioritārie pasākumi tās sasniegšanai.

Cramo vīzija

Nomas nozares parauguzņēmums.

Stratēģija

Cramo darbinieki izdzīvo Cramo stāstu.

Mūsu galvenais mērķis

Ir veicināt savu klientu panākumus, novēršot un risinot problēmas – padarot viņu dzīvi vienkāršāku.

Vērtības

Uzticamība, radošums un atbildība.

 

 

 

 

 

 

 

Izcīnāmās uzvaras

IEPAZĪSTINĀT AR CRAMO STĀSTU

– sasniegt izcilību darbā ar klientiem ar Cramo darbinieku palīdzību.

VEICINĀT CRAMO SNIEGUMA PĀRVALDĪBU

– veicināt operatīvo izcilību visās galvenajās darbības jomās.

IEKAROT CENTRĀLEIROPAS TIRGU

– īstenot Cramo nomas koncepciju un veicināt ienesīguma pieaugumu.