Lv

Cramo 2016. gada rezultāti

13.02.2017.

Somijas nomas uzņēmuma Cramo ienākumi 2016. gadā sasniedza 712,3 miljonus eiro, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugot par 6,6 %.

Arī uzņēmuma ceturtā ceturkšņa ienākumi bija par 3,1 % lielāki, sasniedzot 192,9 miljonus eiro un nodrošinot pārliecinošu gada noslēgumu.

Ieņēmumi pirms procentu un nodokļu samaksas, kā arī nolietojuma un amortizācijas aprēķina (IPPNA) bija 185,7 miljoni eiro gadā – par 17,8 % lielāki nekā pērn. Uzņēmuma IPPNA norma bija 15,6 %.

Gada nogalē uzņēmumā notika arī citas pārmaiņas – Aku Rumpunens (Aku Rumpunen) decembrī kļuva par jauno finanšu direktoru, bet valde ierosināja noteikt vienas akcijas dividendi 0,75 eiro apmērā.

Cramo vadītājs Leifs Gustafsons (Leif Gustafsson) stāsta: „Šis Cramo grupai bija veiksmīgs gads. Pieprasījums pēc aprīkojuma nomas un moduļu telpām pieauga, tādēļ varējām palielināt apgrozījumu un IPPNA abās produktu grupās. Mēs sasniedzām arī visus 2014.–2016. gada stratēģiskos mērķus.

Gada apgrozījums vietējās valūtās pieauga par 7,7 %, bet ceturtajā ceturksnī – par 5,1 %. Vietējās valūtās apgrozījums pieauga visos tirgos, izņemot Norvēģiju un Austrumeiropu. Apgrozījumu moduļu telpu segmentā visu cauru gadu veicināja lielais piegādāto jauno moduļu telpu skaits.”

Viņš piemetināja, ka uzņēmuma ienesīgums joprojām turpina pieaugt. Pēc viņa teiktā, visa gada salīdzināmā IPPNA norma ir pieaugusi no 13,0% līdz 15,6%, bet ceturtā ceturkšņa salīdzināmā IPPNA norma – no 14,4% līdz 16,9%.

Viņš piebilda: „Es paredzu, ka aprīkojuma nomas un moduļu telpu pieprasījums arī 2017. gadā saglabāsies augsts. Ilgtermiņā aprīkojuma nomas pieprasījumu veicina tādas globālas tendences kā urbanizācija un centieni nodrošināt ilgtspējīgu attīstību.

Arī viens no mūsu nozīmīgākajiem attīstības projektiem ir ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde, tādēļ to ļoti nopietni ņemam vērā visās darbības jomās.”

Izmantojiet iespēju noskatīties interviju ar uzņēmuma vadītāju Leifu Gustafsonu, kurā viņš rezumē pārskata datus: http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/cramo/07022017/