Nb

Cramo tilbyr bærekraftige tjenester og løsninger.

Vi bryr oss! Etiske retningslinjer

I Cramo bryr vi oss om hvordan vi påvirker miljøet og jobber kontinuerlig med å redusere energibruk, utslipp og avfall.

Derfor har alle produkter og tjenester du kan leie hos Cramo god kvalitet, høy sikkerhet og lav påvirkning på miljøet. 

 

Energisparing  Cramo gjør mange tiltak for å redusere energibruk. Vi tilbyr blant annet isolasjonsmetode og utendørsbelysning som reduserer energiforbruket på byggeplassen med henholdsvis 35 og 50 prosent.

Oppvarming og uttørking Riktig valg av metode og utstyr er avgjørende for å tilfredsstille kravene til oppvarming og uttørking. Cramo tilbyr energieffektive løsninger for midlertidig oppvarming og uttørking samt prosjektering, montering og dokumentasjon.

Cramo Environmental Care Vårt internprogram Cramo Environmental Care har fokus på energieffektivitet, ressurseffektivitet, avfallshåndtering og arbeid med lave utslipp.

Bærekraftsrapport 2017