Nb

For å levere langsiktig verdivekst og håndtere risiko, prioriterer Cramo bærekraft.

Vi bryr oss! Etiske retningslinjer

Skal vi utvikle oss og vokse i tråd med vår misjon, visjon og våre verdier, er det avgjørende for vår virksomhet å ta de menneskelige, miljømessige og økonomiske faktorene på alvor. Det er ikke nok å overholde et lands lover eller å tilpasse seg kulturen i landet.

Hele Cramos virksomhet drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. Bærekraftig konkurransekraft oppnås gjennom å respondere på kundenes behov, utvikle bærekraftige produkter og tjenester, og ved å gjennomføre hele vår virksomhet med tanke på bærekraft.

Bærekraftsrapport 2016