Nb

For å levere langsiktig verdivekst og håndtere risiko, prioriterer Cramo bærekraft.

Vi bryr oss! Etiske retningslinjer

Å utvikle seg og vokse i tråd med vår misjon, visjon og verdier - bærekraft; hensyn til de menneskelige, miljømessige og økonomiske implikasjoner av vår virksomhet, er avgjørende.

Det er ikke nok å overholde et lands lover eller å tilpasse seg kulturen i landet.

Hele virksomheten drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. Bærekraftig konkurransekraft oppnås gjennom respons på kundenes behov, utvikling av bærekraftige produkter og tjenester, og ved å gjennomføre sin virksomhet med tanke på bærekraft.

Bærekraftsrapport 2016