Nb

Roadmap

I 2010 gikk et team fra Cramo Academy igang med å vurdere KMA- relaterte saker og etablere arbeidsmetoder innen KMA, for å forberede sertifisering av organisasjonen i h.t. ISO standard. 

Roadmap er vår guide til ledelse i hvert Cramo-land i forbindelse kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Et av resultatene fra KMA prosjektet var en KMA aktivitetsliste, en liste med ca 130 KMA aktiviteter som f.eks maskinkvalitet, kontinuerlig forbedring, kundeundersøkelser , risikovurdering, verneutstyr, juridiske krav, opplæring, utslipp, kjemikalier, avfall.
Basert på denne KMA-listen etablerer hvert driftsselskap et handlingsprogram i sin årlige forretningsplan, basert på lokale markedsforhold og prioriteringer.
Fremdriften i hvert selskap blir fulgt opp i den ordinære forretningsplanen oppfølgingsmøter .