Nb

VÅR REKRUTTERINGSPROSESS

Vi er opptatt av å behandle deg som søker stilling hos oss på en profesjonell måte. Prosessen som leder fram til ansettelse kan variere noe fra stilling til stilling.

Slik foregår rekruttering i Cramo:

  • Du søker elektronisk på stillingen via finn.no. Alle våre søkere mottar en  automatisk bekreftelse på e-post.

  • Du vil etter søknadsfristens utløp få en tilbakemelding på om du blir invitert til førstegangsintervju eller om ditt kandidatur ikke var riktig til den aktuelle stillingen.

  • På førstegangsintervjuet kartlegger vi kvalifikasjoner, formell bakgrunn og faglig erfaring . Du får en  presentasjon av både selskap og stilling  slik at du får en  god forståelse av hva stillingen innebærer,  samtidig som vi blir kjent med deg.  

  • Blir du vurdert som aktuell etter dette intervjuet blir alle søkere kredittsjekket før vi inviterer til et fordypningsintervju. Målet i dette intervjuet  er å bli mer kjent med deg som person. For noen stillinger bruker vi anerkjente personlighetstester (og av og til også evne- og ferdighetstester) som utgangspunkt  for vår dialog.  

  • I noen tilfeller vil vi kalle inn til ytterligere intervjuer. Et slikt intervju er som regel et litt kortere møte  hvor ofte  en tredjepart også blir med - som for eksempel overordnet leder. Her vil du kanskje oppleve at vi kjører et case eller en øvelse.

  • Når intervjuene er gjennomført vurderer vi hvem som er best egnet til stillingen.  

  • Referanser sjekkes kun etter samtykke med deg og blir gjort i sluttfasen av prosessen. 

  • Du skal så raskt som mulig vite hvordan ditt kandidatur står i en prosess.   

 Alle søknader behandles konfidensielt, og vi ivaretar din integritet.