Nb

CRAMO TAR HMS PÅ ALVOR

Mange av våre kunder jobber i krevende omgivelser, der tiltak for å unngå skader og ulykker er avgjørende. Forebyggende arbeid med risikovurdering og avdekking av potensielle farer er derfor høyt prioritert i Cramo.

Vi tlbyr et stort utvalg av utstyr og tjenester som bidrar til bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen - blant annet:

Ren luft på byggeplassen
Støv på byggeplassen kan være en alvorlig helsefare. Vi bruker flere metoder som filtrerer støvet før det sprer seg ut i luften – blant annet bruk av undertrykk, tetting av støvete områder samt avtrekks- og sentralstøvsugerutstyr med HEPA-filter. 

Sikker håndtering av kjemikalier
Cramo tilbyr produkter og opplæring for sikker håndtering av kjemikalier og drivstoff på byggeplassen. Vi selger personlig verneutstyr og kan gi deg gode råd og instruksjoner om bruk av maskiner og arbeidsprosesser.

Rent Bygg
Hyppig avfallshåndtering, støvsuging, luftrensing og god ventilasjon er nøkkelen til en ren byggeplass. Cramo tilbyr skreddersydde løsninger for fjerning av støv, skitt, mikropartikler, oljesøl og andre forurensende stoffer. Dersom du er usikker på hvordan du skal gå frem, bidrar vi med rådgivning og dokumentasjon.

Lær mer om andre tjenester fra Cramo

 

Vår visjon er null ulykker på byggeplassen.