Nb

CRAMO BRYR SEG OM SINE ANSATTE

Å ta godt vare på våre ansatte er nøkkelen til god kundebehandlng. Cramo har et dedikert fokus på å skape attraktive arbeidsforhold, og tilbyr en trygg arbeidsplass og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Gjennomføring av Cramo Story har ytterligere styrket engasjement og lagånd blant våre ansatte.

Cramo har 2500 ansatte i 14 land. Vi ønsker å tilby trygge, sunne og utviklende arbeidsplasser for alle. Våre resultater avhenger av våre medarbeidere.