Nb

CRAMO ORGANISASJON

Cramo har virksomhet i fjorten land under varemerket Cramo, og en joint venture virksomhet (50%) i et femtende. Hvert land har sin egen ledergruppe med unntak av Latvia og Litauen som har felles ledelse, det samme har Tsjekkia og Slovakia.

Cramo Norges ledergruppe