Nb

Vi ønsker å være et forbilde innen samfunnsansvar og bærekraft

Vårt syn på bærekraftig virksomhet betyr at vi er forpliktet til å kontinuerlig jobbe for å bli bedre på alle tre områder for bærekraftig utvikling - økonomisk, miljømessig og samfunnsansvar. Vi gjør dette ved å fokusere på tiltak som er vesentlige og skaper verdier for alle våre interessenter.

Vårt samfunnsansvarprogram, Cramo Care, sammen med våre etiske retningslinjer, danner rammeverket for å koordinere og overvåke alt arbeid med bærekraft i Cramo.

Våre bærekraftsmål inkluderer høy troverdighet for våre produkter, tjenester og forretningsetikk, en attraktivt, trygg og ikke-diskriminerende arbeidsplass samt begrenset miljøpåvirkning fra egen virksomhet og produktene vi leier ut.

Cramo Care

Vårt bærekraftprogram, Cramo Care, er hentet fra internasjonalt anerkjente rammeverk som FNs Global Compact prinsipper og GRI standarder og definerer hvordan vi adresserer materiell bærekraftsutfordringer for ulike interessenter.

Les mer

Vi bryr oss...

... om hvordan vår virksomhet påvirker miljøet, med fokus på å redusere energiforbruket, utslipp og avfall. Vi bryr oss om kundenes viktigste bærekraftsutfordringer ved å tilby energieffektive løsninger og produkter med høy sikkerhet og lav miljøbelastning . Vi bryr oss om våre ansatte ved å skape attraktive og trygge arbeidsforhold, og ved å tilby gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi bryr oss om de lokalsamfunn vi opererer i. Siden 2007 har Cramo konsernet hatt et samarbeid med SOS-barnebyer, som gir en trygg oppvekst for barn i ekstremt vanskelige situasjoner

Les mer

Bærekraftsrapport 2017