Nb

LANG HISTORIE I UTLEIEBRANSJEN

Cramo kan – med god grunn – kalles en pioner i utleiebransjen. Selskapet startet i 1953 da den finske byggebransjeforeningen grunnla Rakentajain Konevuokraamo som et resultat av stor etterspørsel etter maskiner og utstyr til oppbyggingen etter 2. verdenskrig.  Mye har skjedd siden 1953 og Cramogruppen har i dag heleide selskaper i 12 land. I Russland og Ukraina er Cramo representert med 50% eierandel i joint venture-selskapet Fortrent .Vår historie

Rakentajain Konevuokraamo Oyjs historie
I perioden 1988 -98 var RK’s B-aksjer notert på Helsinkibørsens OTC-liste. Siden 1998 har selskapet vært notert på hovedlisten.

I 2000 doblet RK omsetningen fra FIM 160 mill til FIM 300 mill etter et oppkjøp av Tilamarkkinat – gruppen. Dette oppkjøpet omfattet også Suomen Projektivuokraus Oyj, som hadde kontorer i St.Petersburg og Tallinn.  RK tok et historisk skritt frem i november 2005, da det ble signert en sammenslåingsavtale med Cramo, markedsledende i Sverige. RK kjøpte alle Cramos aksjer i 2006. Avtalen firedoblet omsetningen fra EUR 75mill til nesten EUR 300mill. Det nye selskapet ble dermed et av Europa’s ledende utleieselskaper.

 
Cramo ABs historie
Cramo ABs historie går tilbake til 1969, da bygge - og eiendomsselskapet Paul Anderson Industrier AB stiftet utleieselskapet Kramo AB som et datterselskap. Grunnlaget for dagens gruppe ble dannet under 1992-1994 da Kramo AB, med virksomhet i Sverige, Danmark og Norge, kjøpte  utleievirksomheten av Citarent AB og RBM AB, samt 20 depoter fra Tidermans AB. I tillegg ble modul - utleievirksomheten kjøpt fra Malmros Instant Office AB. I 1995 tok selskapet navnet Cramo AB, et enhetlig varemerke for hele virksomheten. I løpet av 1997-2001 hadde Cramo AB konsernet vokst betraktelig både gjennom oppkjøp og organisk vekst. I denne perioden gikk selskapet også inn på  finske og estiske markeder. Allerede i 1996 ble kontorer startet i Polen. I løpet av 2002-2005, gikk Cramo AB-konsernet inn i leiemarkedet også i Nederland, Belgia, Latvia og Litauen.

Gruppens navn ble endret fra Rakentajain Konevuokraamo Oyj til Cramo Plc ved oppløsningen av EGM i november 2006.
    
 Vokser i  Europa
I januar 2011 Cramo overtok driften av Theisen Baumaschinen, omdøpt til Cramo i 2014. Cramo-konsernet har i dag heleid virksomhet i 14 land. I Russland (eks Kaliningrad) og Ukraina, er Cramo representert ved 50% JV selskapet Fortrent.

Mye har skjedd siden 1953 og Cramogruppen har i dag heleide selskaper i 14 land.