Nb

Cramo arrangerte fagdag

19.04.2017

Cramos avdeling i Bodø hadde 6. april 13 studenter og 2 lærere på besøk i anledning avdelingens fagdag. Studentene fikk 4 timer teori fra anleggsbransjen, der Implenia Norge AS Region Nord, M3 Anlegg AS og Volvo Maskin avd Bodø bidro med presentasjoner om hvordan det er å jobbe i bransjen. Dagen var lagt opp med særlig fokus på HMS og på hvordan vi som utleieraktør jobber for å sikre en effektiv produksjonsdag for kundene.

Salgssjef for Region Nord, Morten Solø forteller videre: - Vi gjennomgikk årsaker til viktigheten av daglig vedlikehold på maskinene, hva det koster når en maskin stopper og eventuelle konsekvenser ved stopp. Studentene fikk også en god forståelse for hvordan Cramo kan hjelpe
entreprenører i perioder hvor de har ekstra mye  jobb og et økt behov for tilgjengelig utstyr.

- Vi hadde også en halv dag med presentasjoner rundt Anleggsegmentet, Byggmaskiner og Lift. Disse tre produktgruppene ble valgt da studentene med sikkerhet vil ha behov for denne type utstyr når de kommer ut i arbeidslivet. I regionen vår jobber de store anleggs-entreprenørene innen bl.a. fjellsikring, tunnel- og veiarbeid hvor alle produktgruppene er representert.  
Dagen ble avsluttet med Kahoot hvor de ble utfordret med spørsmål omkring
det som var blitt presentert gjennom dagen, og det seirende laget fikk en tur i JLG Ultra Boom liften vår (43 m). Dette var en suksess og alle andre, inklusive lærerne, måtte også til slutt utfordre høydeskrekken.

Ola Haldorsen, Daglig leder for M3 Anlegg AS sier dette om arrangementet:
- Å få anledning til å møte denne skoleklassen var en særdeles positiv opplevelse for meg som bedriftsleder – dette er framtiden må vi alle huske på. Vil også takke Cramo for å initiere et slikt arrangement på tvers av aktører i bransjen. Det er særdeles positivt, og håper derav dette kan bli en årlig sak? Er ganske sikker på at arrangementet opplevdes som positivt og nyttig for elevene. Denne klassen opplevdes som særdeles oppegående, må være godt for disse å få bekreftet at det de får med seg gjennom sine lærere faller ganske likt med det de vil møte når de kommer ut i jobb.

Torgeir Jenssen, Avdelings leder for Volvo Maskin avd Bodø:
- Takker for at vi fikk lov å bidra til et fantastisk arrangement. Så all ære til Cramo som drar dette i gang, håper dette kan bli en årlig begivenhet. Er også takknemlig for å få møte våre samarbeidspartnere og kunder, da slike dager styrker samarbeidet.

Bård Kristian Flore, Regionsjef – Region Nord, Implenia Norge AS:
-
Veldig bra opplegg, også håper vi å få bidra på tilsvarende arrangement også i fremtiden.