Nb

Dette må du vite om elektronisk registrering

03.07.2017

Fra 1. juli 2017 er det påbudt med elektronisk registrering av mannskap ved byggeplasser i Norge. I samarbeid med leverandøren Infobric tilbyr Cramo nå utstyr for registrering ved bygg- og anleggsplasser.

Lovendringen skulle egentlig tre i kraft 1. juli i fjor, men ble da utsatt i påvente av endringer og for å gi bransjen bedre tid til å forberede seg. Fredag 5. mai i år ble det nye lovkravet publisert på Regjeringen.no og er gjeldende fra 1. juli.

Den nye byggherreforskriften krever at det nå føres elektroniske lister over alt mannskap ved byggeplassen. Disse skal oppdateres daglig og alltid være tilgjengelige for arbeidsgiver, byggherre, verneombud og tilsynsmyndighet. Endringen er et ledd i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og listene skal blant annet inneholde navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på området. Nytt i lovkravet er at også HMS-kortnummeret skal registreres.

Viktig tiltak

Cramo samarbeider nå med produsenten Infobric, som leverer elektronisk registreringsutstyr for byggeplasser. Faglig ansvarlig for elektro hos Cramo, Øivind Flaathen, mener elektronisk registrering er et viktig tiltak i kampen mot ulovlig arbeidskraft.

–Dette tiltaket er helt nødvendig, både når det kommer til useriøse aktører og sosial dumping, men også for at aktørene på byggeplassen skal få bedre oversikt med tanke på sikkerhet og ulykker. Dersom det oppstår en nødsituasjon, eller man må evakuere, så er det viktig å vite hvem som er på byggeplassen og i bygningene til enhver tid. Nå må du ikke lenger sitte på brakkeriggen for å få opp listene, fordi du kan logge deg inn på prosjektet hvor som helst, sier Flaathen.

Han legger til at Infobric leverer et bredt utvalg og et enkelt system som flere entreprenører kjenner til fra før, og at utstyret sikrer at kundene overholder den nye loven fra 1. juli i år. I tillegg til utleie av utstyr for elektronisk registrering og adgangskontroll, hjelper Cramo også kundene med å sette opp utstyret.

Positivt for bransjen

Utleieproduktet innen elektronisk registrering fungerer slik at HMS-kortet, som er bransjens obligatoriske ID-kort, holdes mot en såkalt ”regboks”. Den registrerer hvem som kommer, og sender dette til en oversikt i nettleseren. Elektronisk registrering gjør det også mulig å styre adgangskontroll.

Salgssjef i Infobric Norge, Eigil Heltne, forteller at de har ventet lenge på at lovendringen skal tre i kraft. Tidligere kunne mannskapslistene føres med penn og papir, noe som ga større rom for uklarheter og ofte førte til at listene ikke var oppdaterte.

– Nå vil man arbeidskriminaliteten og sosial dumping til livs, og flere og flere begrenser antall underledd for å ha bedre kontroll på leverandørene til byggeplassene sine. Med elektronisk registrering blir listene korrekte og dagsaktuelle i tillegg til at det blir vanskeligere å lure seg unna. Det er positivt for bransjen, sier Heltne.