Nb

Omfattende prosjekt for å sikre strømforsyningen i Asker og Bærum

04.09.2017

Siden mars har oppgraderingen av Hamang transformatorstasjon i Bærum pågått for fullt. Forrige uke var HP Entreprenør ferdig med grunnarbeidene, og man er ett steg nærmere sikrere strømforsyning i regionen.

Inntil nye Hamang transformatorstasjon står ferdig i 2023, har Statnett kommet frem til flere midlertidige tiltak ved dagens stasjon for å bedre forsyningssikkerheten. Prosjektet ble startet opp i mars i år og forrige uke ferdigstiltes arbeidet med grunn, stål og betong av HP Entreprenør.


Strenge sikkerhetskrav

– Arbeidet vårt har gått på vesentlig grunnarbeid, omlegging av masser, støpning av ny trafosjakt samt stålarbeid med stålstativer og høyspentstativer. Hele prosjektet er forberedende arbeid for oppgradering av strømnettet i Stor-Oslo som gjøres for Statnett, og er kalt «Nettplan Stor-Oslo», sier Kristofer Huslid, daglig leder i HP Entreprenør, som grunnet taushetsplikt ikke kan utdype arbeidet ytterligere.

Det omfattende prosjektet er det siste i rekken av entrepriser firmaet har hatt med både Hafslund og Statnett de siste årene.

– Slike prosjekter krever erfaring og sikkerhetssertifikater for den typen arbeid. Vi har i tillegg flere fag i eget hus, og når man er innenfor et høyspentanlegg er det en fordel å ikke ta inn mange underentreprenører med tanke på sikkerheten, forklarer daglig leder i HP Entreprenør.


Sparer tid på utstyrsleie

I arbeidet med utfordrende oppdrag trekker Huslid frem viktigheten av å ha gode samarbeidspartnere og leverandører av riktig utstyr. Han forteller at firmaet har benyttet seg av Cramo siden 2013 og setter pris på samarbeidet og servicen.

– Vi er en bedrift med 35 ansatte, og ettersom vi ikke er så store kan vi ikke ha en komplett utstyrspark for alle fag. Da er det naturlig for oss å leie utstyr. Det er både enkelt og lite tidkrevende. Tiden er dyrebar for oss, og da har det mye å si at vi bare kan ta en telefon for å få ting ordnet. Her har vi god erfaring med i Cramo. Utstyret leveres og hentes raskt, og de skaffer til veie utstyr som de ikke har i egen portefølje. Det har i tillegg blitt veldig høye krav for å få utstyr sertifisert og ved å leie slipper vi arbeidet med å dokumentere at utstyret er i orden, sier Huslid.

Kunderådgiver i Cramo Bærum, Odd Hogstad, og selger i Cramo Oslo, Even Normann, forteller at samarbeidet med HP Entreprenør på et krevende prosjekt som Hamang stasjon har fungert godt.

– Dette er en hyggelig kunde som jeg føler at vi har kunnet hjelpe med det de måtte trenge. Cramo har sørget for både brakkerigger og maskinutleie i form av hjullastere, gravemaskiner og håndverktøy. Og når det oppstår problemer har vi klart å løse dette raskt for kunden, sier Hogstad.

Selger i Cramo Oslo, Even Normann sammen med daglig leder i HP Entreprenør, Kristofer Huslid.


Fakta om Hamang-prosjektet (Statnett.no):

Det må gjøres midlertidige tiltak i den eksisterende stasjonen for å sikre strømforsyningen til Asker og Bærum frem til ny stasjon er på plass. Arbeidene med disse tiltakene startet opp i mars 2017 og vil pågå frem til slutten av 2018.

Utbedringene av dagens anlegg består av:

  • Ny transformator
  • 4 containere med elektriske komponenter
  • Betongfundamenter til de elektriske anleggene

I 2017 planlegger Statnett følgende arbeider:

  • Etablere riggområde med brakker, gangvei fra riggområde til kulvert under E16, graving av grøfter til vann- og avløp og byggestrøm til riggområdet
  • Riving av ulike komponenter på eksisterende stasjonsområde
  • Graving og støping av fundamenter på eksisterende stasjonsområde
  • Innstrekk og linjearbeid
  • Anleggsarbeidene med graving og bortkjøring vil i stor grad pågå i 2017
  • Vinteren 2017/2018 er det planlagt lite aktivitet på byggeplassen

Våren 2018 starter arbeidet opp igjen med montering av transformator og tilkobling av elektrisk utstyr. Dette arbeidet vil fortsette frem til idriftsettelse i slutten av 2018.