Nb

CRAMOSKOLEN

Gjennom mange års erfaring fra utleiebransjen og ulike kunder, prosjekter og programmer har vi bygget opp en bred kompetanse i Cramo. Denne kompetansen vil vi dele med våre kunder. Dette gjøres enten som klasseroms-undervisning eller tilpasses på kundens arbeidsplass .

Vi utfører både intern og ekstern opplæring med sikte på å øke kompetansen innenfor en rekke ulike sektorer. Som kunde kan du ta del i kurs utført av Cramo, f.eks et liftbrukerkurs eller kurs i varme arbeider. For å heve nivået på vårt miljø- og kvalitetsarbeid har alle ansatte i Cramo fullført et interaktivt miljø- og kvalitetkurs.

Ikke alle Cramoland har full skolekapasitet. Vennligst sjekk med din nærmeste avdeling for mer informasjon.

Up-to-date kunnskap og ferdigheter i bruk av utstyret er nøkkelen til å øke sikkerheten og effektiviteten på arbeidsplassene.