Pl

Cramo Sp. z o.o.
ul. Puławska 405
02-801 Warszawa

telefon: +48 22 544 07 45
e-mail : sekretariat@cramo.com

Nr konta:

79 2370 0008 0000 0000 2038 7010
SEB AB Oddział w Polsce

NIP: 123-08-31-053 
KRS: 000026748

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS