Pl

CHCEMY BYĆ WZOREM DO NAŚLADOWANIA W ZRÓWNOWAŻONYM MODELU BIZNESU

Nasze podejście do zrównoważonego prowadzenia biznesu oznacza zaangażowanie w poprawę w trzech główych obszarach - finansowym, środowiskowym i społecznym. Koncentrujemy się na tym co ma wymiar materialny i stanowi wartość.
Nasz program Cramo Care, wraz z Kodeksem Postępowania stanowi ramy dla wszystkich skoordynowanych działań.

Nasze cele w zakresie zrównoważonego biznesu to niezawodność sprzętu, serwisu i etyka biznesowa; atrakcyjne i wolne od dyskryminacji miejsce pracy; ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez nasze własne działania oraz rodzaj sprzętu, który oferujemy w wynajmie.

Cramo Care

Nasz program zrównoważonego rozwoju znany pod nazwa Cramo Care, jest pochodną ogólnoakceptowanych w Europie zasad takich jak Ogólnoświatowa Konwencja ONZ i standardy GRI i pokazuje w jaki sposób Cramo podchodzi do kwestii zrównoważonego prowadzenia biznesu.

Dbamy o to...

...w jaki sposób nasza działalność wpływa na środowisko, a szczególnie w zakresie konsumpcji energii, emisji spalin i wytwarzania odpadów. Bierzemy sobie do serca zwiazane z tym problemy naszych Klientów, oferując rozwiązania redukujące zużycie energii, produkty podnoszące bezpieczeństwo pracy, wywierające znikomy negatywny wpływ na środowisko. Dbamy o swoich pracowników tworząc atrakcyjne warunki zatrudnienia, bezpieczne środowisko pracy i szerokie możliwości zawodowego i osobistego rozwoju. Angażujemy się w życie lokalnych społeczności i od roku 2007 posiadamy osoby, które na poziomie grupowym współpracują z organizacją SOS Wioski Dziecięce, która dba o los dzieci z trudnych środowisk.