Pl

Jak dobrać odpowiedni ogrzewacz?

13.02.2018

Zima nie odpuszcza, konieczność dodatkowego ogrzewania pomieszczeń będzie jeszcze przez kilka tygodni aktualna, dlatego warto upewnić się, czy stosowane dotychczas urządzenia są odpowiednio dobrane i umożliwiają bezpieczną pracę. W Cramo zapewniamy Dobry Dzień w Pracy osobom odpowiedzialnym za organizację i bezpieczeństwo prac oraz samym użytkownikom.

Dobór ogrzewaczy musi uwzględniać dwa aspekty: potrzeby użytkownika i infrastrukturę czyli kontekst, w którym urządzenie będzie pracowało. Czy będzie to małe pomieszczenie biurowe lub warsztatowe, czy duża hala produkcyjna lub sportowa lub wreszcie otwarta przestrzeń budowlana. Musimy też wiedzieć, czy w pomieszczeniu przebywać będą ludzie i jak wygląda kwestia wentylacji.

Podgrzewanie temperatury pomieszczeń najczęściej wiąże się z podnoszenie komfortu przebywających tam osób oraz może wspierać procesy technologiczne jak wiązanie betonu czy schnięcie zaprawy lub położonej farby.
Kluczowym jest pewność, czy sprzęt jest bezpieczny – czy posiada wszystkie wymagane atesty, instrukcję obsługi i aktualne badania elektryczne.

Ogrzewacze gazowe (np. Master BLP 55M) https://ecrent.cramo.com/pl-pl/category/17700

Jeżeli nie jest istotne, by w pomieszczeniu było sucho, a ważna jest przede wszystkim wydajność grzewcza, to należy wybrać ogrzewacz gazowy. Emituje kierunkowe ciepło i jest bardzo efektywny, ale jednocześnie wytwarza dużo wilgoci, która jest zawarta w gazie. Wydziela też znaczną ilość  CO2, dlatego można go stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji – wyciąg, wymuszona wentylacja.

Przy stosowaniu ogrzewaczy gazowych, trzeba pamiętać o tym, że za kratką ochronną znajduje się otwarty ogień, dlatego zawsze trzeba sprawdzać, czy kratka znajduje się na swoim miejscu. W przeciwnym razie użytkownik wystawia się na ryzyko oparzenia, przedmioty mogą ulec zapaleniu.
Dla bezpieczeństwa użytkowników montuje się specjalne reduktory na przewodzie doprowadzającym gaz, dzięki którym mamy pewność, że jest on równomiernie podawany. Należy też regularnie sprawdzać przyłącza i upewniać się czy np. uszczelki nie sparciały, co może tworzyć ryzyko wybuchu.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest też automatyczny wyłącznik, który odcina podawanie gazu gdy zgaśnie płomień.

Ogrzewacze elektryczne

Przy doborze ogrzewacza zawsze trzeba brać pod uwagę dwa czynniki: kubaturę pomieszczenia, które mamy zamiar ogrzewać oraz zakładany skok temperatury, do poziomu który chcemy osiągnąć.
W wyborze powinien pomóc doradca techniczny opierając się na specjalnie w tym celu przygotowanych tabelach.

Przykłady ogrzewaczy elektrycznych:  Master B 3,3 https://ecrent.cramo.com/pl-pl/category/17702/product/527,  Master B9 https://ecrent.cramo.com/pl-pl/category/17702/product/19185

Powyższe ogrzewacze wyposażone są w wentylator, dzięki czemu są bardzo skuteczne w ogrzewaniu pomieszczeń, ponieważ wymuszają ruch powietrza, które jest zasysane, przechodzi przez grzałki i oddawane jest do pomieszczenia.
Głównie stosowane są do małych pomieszczeń, nie wydzielają oparów, więc wentylacja nie ma tu znaczenia. Ma to jednak i negatywny aspekt – wydajność grzewcza nie jest zbyt wysoka. Najczęściej używane są w małych biurach i kontenerowych pomieszczeniach socjalnych.

Ogrzewaczy nie wolno przykrywać – nie służą do suszenia ubrań czy elementów garderoby. Na każdym z ogrzewaczy winna znajdować się nalepka: „nie przykrywać!”.
Ogrzewacze posiadają zabezpieczenia w postaci termostatów, dzięki którym urządzenie zabezpieczone jest przed przegrzanie – termostat wyłączy je w razie zagrożenia. Podczas użytkowania trzeba pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od przedmiotów i sprzętów w pomieszczeniu, ponieważ istnieje ryzyko pożaru. Ogrzewacz powinien być zasilany za pomocą bezpiecznego przedłużacza, który wypożyczalnia ma w ofercie, wyposażonego w odpowiednie wtyki (np. 24 lub 32 amperowe), dostosowane do konkretnego modelu.

Stosunkowo nowym rodzajem ogrzewacza elektrycznego jest promiennik, np. Master Hall 3000 https://www.cramo.com/pl-PL/wiadomosci/wiadomoci/promiennik-master-hall-3000/

Urządzenie to emituje promieniowanie podczerwone dokładnie takie jak to, stosowane w wylęgarniach kurcząt lub w inkubatorach. to urządzenie najnowszej generacji, które z powodzeniem zastępuje tradycyjne grzejniki. Emitowane przez urządzenie ciepło jest wyczuwalne na ciałach stałych, powoduje natychmiastowe odczuwanie ciepła bez nadmuchu, a co za tym idzie, wzniecania kurzu. Proces nagrzewania jest całkowicie bezwonny i bezgłośny.
Zastosowanie: świetnie nadaje się do ogrzewania biur, mieszkań, garaży, pomieszczeń sklepowych oraz innych przestrzeni, w których wykonywane są specjalistyczne prace, np. tynkowanie, malowanie, kładzenie posadzek itp. Wydajność urządzenia - 100%.
Podczas użytkowania należy pamiętać o zachowywaniu odpowiedniej odległości urządzenia od ciał stałych.

Ogrzewacze spalinowe

Przykłady:  Master B150 CED; https://ecrent.cramo.com/pl-pl/category/17701/product/1861
Master BV470 https://ecrent.cramo.com/pl-pl/category/17701/product/19192

Charakteryzują się dużą mocą cieplną i zasilane są elektrycznie, podobnie jak wszystkie pozostałe. Tu warto przypomnieć o bezwzględnej konieczności posiadania aktualnych badań elektrycznych.
Ogrzewacze te wyposażone są w wentylator, dzięki któremu nagrzane powietrze jest wydmuchiwane do pomieszczenia.

W ofercie Cramo dostępne są dwa typy ogrzewaczy spalinowych – bez odprowadzenia spalin  i z odprowadzeniem spalin.
Urządzenia bez odprowadzenia spalin działają w ten sposób, że spaliny są wdmuchiwane do wnętrza urządzenia wraz z zasysanym powietrzem co powoduje, że można je stosować tylko w bardzo dobrze wentylowanych przestrzeniach lub wręcz w terenie otwartym. Ze względu na obecność otwartego ognia, trzeba bardzo uważać na odległość urządzenia od przedmiotów i elementów infrastruktury. Trzeba również obserwować urządzenie chwile po wyłączeniu ze względu na obecność resztek paliwa w komorze spalania – które wciąż mogą się palić. Naturalnie profesjonalne wypożyczalnie pilnują by urządzenie było tak skalibrowane, by ilość paliwa pozostającego w komorze była minimalna i bezpieczna. Zawsze stosują też olej grzewczy wysokiej jakości.

Ogrzewacze z odprowadzeniem spalin mogą być stosowane w pomieszczeniach o słabej wentylacji, tam, gdzie na dużej przestrzeni trzeba utrzymać wysoka temperaturę powietrza. Urządzenie posiada osobny wylot spalin i powietrza, stosowany jest też tzw.”kominek” wystający nad nagrzewnicą, dzięki któremu spaliny unoszą się nad nią i nie są zasysane do obiegu. Nagrzewnica często jest ustawiana na zewnątrz obiektu, a jeśli znajduje się w środku, to wspomniany kominek wystawiony jest na zewnątrz. Powietrze jest zazwyczaj rozprowadzane w obiekcie rękawami, których długość sięga nawet do 20 metrów. To rozwiązanie jest najczęściej stosowane w obiektach sportowych jak np. korty tenisowe w namiotach. Dzięki temu, że urządzenia te wytwarzają nadciśnienie, dodatkowo rozpierają płótno namiotu.

Reasumując: przy wyborze urządzenia należy zawsze brać pod uwagę następujące czynniki:

- kubatura pomieszczenia i jego charakter (otwarty, zamknięty)
- poziom wentylacji
- poziom wilgotności
- obecność ludzi
- oczekiwany skok temperaturowy

Dokonując wyboru zawsze warto zapytać doradcy wypożyczalni. Trzeba pamiętać o wymogach bezpieczeństwo i wybierać sprzęt, który jest 100% bezpieczny. 
W Cramo wykonujemy badania i przeglady systemowo i systematycznie, również w miejscu pracy sprzętu. Podwójnie weryfikujemy sprawność sprzętu przed wydaniem Klientowi. Wszystkie maszyny Posiadają aktualne i ważne:
- wymagane atesty i instrukcje obsługi w języku polskim
- badania elektryczne.
Jest to możliwe ponieważ na bieżąco monitorujemy terminy badań oraz przeglądów i reagujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Zapraszamy!