Pl

Przyszłość branży wynajmu rysuje się optymistycznie

19.10.2017

Dynamiczny wzrost rynku budowlanego jest motorem do jeszcze szybszego rozwoju naszego sektora. W 2017 r. notujemy znaczną poprawę wykorzystania parku maszynowego we wszystkich segmentach, presja na dalsze obniżanie cen słabnie, poprawia się także rentowność. To ważne, bo motywuje naszą i inne firmy do rozbudowy floty — mówi Bernard  Michalczewski.

Przejdź do lektury artykułu