Sv

Att hyra från Cramo 

är en säker investering

Se Produkter Varför hyra?

Maskinuthyrning - Vi har allt du behöver

Cramo hyr ut maskiner, utrustningar och flyttbara lokaler. Kunderna finns främst inom byggindustrin, men även i övrigt näringsliv och i den offentliga sektorn. Verksamheten omfattar såväl korttidsuthyrning av enstaka maskiner som

totalåtaganden i större projekt på fastprisbasis, fullserviceåtaganden på flerårsavtal och outsourcinglösningar. Tillfälliga lokaler finns tillgängliga via vårt systerbolag Cramo Adapteo.