Sv

Cramo har en nollvision för byggarbetsplatsolyckor!

Många av våra kunder finns i utsatta arbetsmiljöer där arbetet med att förebygga risker i arbetet har högsta prioritet. Cramo bidrar till hälsa och säkerhet genom att erbjuda ett brett utbud av produkter, tjänster, utbildning och PSI, Personlig säkerhets-introduktion för att förebygga risker i samband med arbete på hög höjd, buller, damm, vibrationer etc.

Arbetet med En säker arbetsplats handlar om att öka kunskaperna och kompetensen vad gäller säkerhetsfrågorna, läs mer i våra broschyrer!

CRAMO SÄTTER SÄKERHETEN FÖRST