Sv

Cramo har en nollvision för byggarbetsplatsolyckor!

Många av våra kunder finns i utsatta arbetsmiljöer där arbetet med att förebygga risker i arbetet har högsta prioritet. Cramo bidrar till hälsa och säkerhet genom att erbjuda ett brett utbud av produkter, tjänster, utbildning och PSI, Personlig säkerhets-introduktion för att förebygga risker i samband med arbete på hög höjd, buller, damm, vibrationer etc.

CRAMOSKOLAN

Cramoskolan arrangerar utbildningar rikstäckande både inom Cramos depånät samt produktionsanpassade utbildningar förlagda hos våra kunder. Vårt mål är att öka kunnandet såväl teoretiskt som praktiskt, vilket innebär en ökad säkerhet på arbetsplatsen, effektivare maskinanvändande samt minskade skador på människor och maskiner. Vi arbetar med kontinuerlig omvärldsbevakning och fortbildning av våra instruktörer som ett led i vårt kvalitetsarbete, för att alltid vara uppdaterade och arbeta utifrån aktuell lagstiftning och branschspecifik information. 

CRAMO SAFETY

Cramo Safety är ett koncept inom Cramo med syftet att kunna erbjuda våra kunder och medarbetare en plattform där de kan fördjupa sig i ämnen kring arbetsmiljö och säkerhet. Här kan du lära dig mer om bland annat kvartsdamm och hur du skyddar dig mot vibrationer.