Sv

Välkommen till hjärtat av Cramo

Mer om oss Möt människorna

Det här är Cramo

Cramo är ett av Europas ledande företag som specialiserat sig på uthyrning av utrustning och uthyrning av flyttbara lokaler. Vi erbjuder moderna hyreslösningar till byggföretag och kunder inom handel, industri och offentlig sektor, samt privatkunder. Som vår partner eller kund, era prioriteringar är våra prioriteringar och det är vårt uppdrag är att göra ditt liv enklare. Vi gör detta med förstklassig utrustning, högsta möjliga servicenivå hela vårt företag genom att vara ansvarig, effektiv och flexibel.

Ansvarig innebär att du kan lita på att vi ger dig vad du behöver, när du behöver det. Och du kan lita på att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt på alla nivåer i vårt företag, både lokalt och globalt. Effektiv så att det praktiska fungerar smidigt i din verksamhet och på dina projekt. Vi gör så att du kan lägga tid och pengar där det behövs. Flexibel genom vår lokala närvaro och ett brett sortiment av utrustning kan vi tillmötesgå dina behov och tillsamman hitta en lösning.

 

 

Cramo för dig

cramo_access_1_web.jpg

Investerare

Cramo Group är Europas näst största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster samt uthyrning av flyttbara lokaler genom Cramo Adapteo. Cramo Group är verksam i fjorton länder genom ca 300 depåer och 2.500 medarbetare. Omsättningen 2017 var 729,5 miljoner euro. Läs mer på cramogroup.com 

cramo_flag_1_web.jpg

Press & Nyheter

Pålitliga relationer med människor som påverkar och påverkas av vår verksamhet är grunden för framgång. Cramo är ett öppet och tillgängligt företag och värderar en förtroendefull och öppen kommunikation med media och omvärlden. Kontakta oss för mer information.

Läs mer
cramo_people_2_web.jpg

Medarbetare på Cramo

Som arbetsgivare värderar Cramo effektivitet, kvalitet och innovation. Vi ger våra medarbetare goda möjligheter att utveckla personliga och yrkesmässiga färdigheter i en positiv miljö. Totalt har vi cirka 2.500 anställda. 

Läs mer

LÅNG HISTORIA I UTHYRNINGSBRANSCHEN
Cramo kan, med goda skäl, kallas en pionjär i branschen. Företaget startade sin verksamhet 1953, då Förbundets Byggnadsingenjörer etablerade Rakentajain Konevuokraamo som svar på det stora behovet av anläggningsmaskiner på grund av återuppbyggnaden efter kriget. Mycket har hänt sedan 1953 och Cramo Group har idag helägda verksamheter i 14 länder. I Ryssland (exkl Kaliningrad) och Ukraina är Cramo företrädd av sin 50% JV företag Fortrent.

FAKTA OM CRAMO
Cramo är Sveriges största och Europas näst största företag inom uthyrning av maskiner, utrustningar och hyresrelaterade tjänster samt uthyrning av flyttbara lokaler genom Cramo Adapteo. 

Moderbolaget i koncernen, Cramo Oyj, är börsnoterat i Helsingfors.Verksamheten omfattar såväl korttidsuthyrning av enstaka maskiner som totalåtaganden i större projekt på fastprisbasis, fullserviceåtaganden på flerårsavtal och outsourcinglösningar.
Hyresavtalen kan kompletteras med tillgänglighets- och funktionsåtaganden i olika former.
Cramo är verksamt i fjorton länder genom ca 300 depåer. Antalet anställda uppgick till ca 2.500, och den konsoliderade omsättningen till 712 miljoner euro under 2016. Cramo betjänar byggindustrin, tillverkningsindustri, offentlig sektor och privatkunder i femton länder i Norden och Central- och Östeuropa.

CRAMO ÄR ETT FÖRETAG SOM INTE BARA TAR HAND OM SINA ANSTÄLLDA, MEN OCKSÅ HAR EN AGENDA NÄR DET GÄLLER HÅLLBARHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Att hyra av Cramo är hållbart

Vi hjälper dig att förbättra din arbetsmiljö och att minska miljöpåverkan. När du hyr utrustning från Cramo kan du vara säker på att du tar ansvar både när det gäller arbetsetik och miljö - globalt såväl som på arbetsplatsen. Att hyra utrustning har klara fördelar eftersom delade resurser både leder till mindre miljöpåverkan och ekonomiska fördelar.

Cramo Care är vårt ramverk för att införliva hållbarhet i våra verksamheter och de tjänster vi erbjuder. Redan 2009 undertecknade Cramo FN:s Global Compact-principer. Cramo Group är en ledande europeisk fullserviceleverantör inom byggsektorn. Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggföretag, industrin och den offentliga sektorn.