Sv

LÅNG HISTORIA I UTHYRNINGSBRANSCHEN

Cramo kan, med goda skäl, kallas en pionjär i branschen. Företaget startade sin verksamhet 1953, då Förbundets Byggnadsingenjörer etablerade Rakentajain Konevuokraamo som svar på det stora behovet av anläggningsmaskiner på grund av återuppbyggnaden efter kriget. Mycket har hänt sedan 1953 och Cramo Group har idag helägda verksamheter i 14 länder. I Ryssland (exkl Kaliningrad) och Ukraina är Cramo företrädd av sin 50% JV företag Fortrent.

FAKTA OM CRAMO

Cramo är Sveriges största och Europas näst största företag inom uthyrning av maskiner, utrustningar och hyresrelaterade tjänster samt uthyrning av flyttbara lokaler genom Cramo Adapteo. Moderbolaget i koncernen, Cramo Oyj, är börsnoterat i Helsingfors.

Verksamheten omfattar såväl korttidsuthyrning av enstaka maskiner som totalåtaganden i större projekt på fastprisbasis, fullserviceåtaganden på flerårsavtal och outsourcinglösningar.

Cramo är verksamt i femton länder genom ca 320 depåer. Antalet anställda uppgick till ca 2.600, och den konsoliderade omsättningen till 712 miljoner euro under 2016. Cramo betjänar byggindustrin, tillverkningsindustri, offentlig sektor och privatkunder i femton länder i Norden och Central- och Östeuropa.

Cramo är Sveriges största och Europas näst största företag inom uthyrning av maskiner, utrustningar och hyresrelaterade tjänster.