Sv

VI KOMMER ATT LYCKAS

Cramo erbjuder kundanpassade helhetslösningar för byggsektorns, näringslivets och den offentliga sektorns behov av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler. Det sker genom uthyrning av ett komplett sortiment av produkter, kompletterat med hyresrelaterad service och försäljning. Genom ett internationellt nätverk av lokala uthyrningsdepåer kombinerar Cramo det lokala företagets styrka med det internationella företagets resurser.

Strategiskt ramverk

Vision

Att vara en förebild inom all uthyrning.

 

Vårt huvudsyfte

Att bidra till våra kunders framgång genom att göra deras vardag enklare. 

 

Värderingar

Cramo ska kännetecknas av:

 

Trovärdighet

Utvecklingsvilja

Engagemang

 

Trovärdighet, vi är

Etiska

Professionella

Pålitliga

Engagerade i ett målmedvetet arbete för att förbättra: kvalitet och säkerhet, arbetsmiljön för medarbetare och kunder, en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan 

 

Utvecklingsvilja, vi är

Lyhörda

Proaktiva

Kreativa

Entreprenöriella

Inriktade på att alltid vara först med nya kreativa, kundanpassade hyreslösningar

 

Engagemang, vi är

 

gentemot kunder:

lyssnar på önskemål och håller våra löften

förstår kundernas verksamhet

skapar mervärde för kunderna

prioriterar säkerhet

är flexibla

ger god service

 

gentemot medarbetare:

visar förtroende och delegerar ansvar

stöder de anställdas profes-sionella utveckling

arbetar för ökad arbetstillfreds-ställelse

prioriterar säkerhet í arbetet

uppmuntrar nya ideer

gentemot ägare:

eftersträvar branschledarskap

genererar god lönsamhet

har en tillväxt i toppklass i branschen

ger en konkurrenskraftig utdelning

 

gentemot samhället:

Arbetstillfällen

Service

Skatter

Miljömedvetenhet

Social sponsring

 

Strategi

För att uppnå dessa mål, och för att generera god avkastning till aktieägarna, ska Cramo:

 

uppfylla byggföretagens, industrins och den offentliga sektorns behov av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler

 

erbjuda hög tillgänglighet genom ett väl utvecklat nät av strategiskt placerade depåer, kompletterat med effektiva logistiklösningar

 

aktivt utveckla behovsanpassade koncept och hyreslösningar

 

utnyttja lönsamma möjligheter till tillväxt både på befintliga och nya marknader, genom att utnyttja den befintliga marknadspositionen som en plattform för organisk tillväxt

 

göra enskilda förvärv som på ett tydligt sätt kompletterar den befintliga produktportföljen och geografiska närvaro

 

Mål

Koncernens mål är att:

 

vara såväl de lokala som de internationella kundernas första handalternativ av uthyrningsföretag

 

vara en ledande aktör, och ett av de tre största uthyrningsföretagen, med avseende på omsättning, i norra Europa

 

vara bland de tre största uthyrningsföretagen på varje enskild marknad där koncernen har verksamhet

Vår vision är att vara en förebild inom all uthyrning.