Sv

VI KOMMER ATT LYCKAS

Cramo erbjuder kundanpassade helhetslösningar för byggsektorns, näringslivets och den offentliga sektorns behov av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler. Det sker genom uthyrning av ett komplett sortiment av produkter, kompletterat med hyresrelaterad service och försäljning. Genom ett internationellt nätverk av lokala uthyrningsdepåer kombinerar Cramo det lokala företagets styrka med det internationella företagets resurser.

Strategiskt ramverk

Vision - Att vara en förebild inom all uthyrning. 

Vårt huvudsyfte - Att bidra till våra kunders framgång genom att göra deras vardag enklare.  

Värderingar - Cramo ska kännetecknas av: Trovärdighet, Utvecklingsvilja, Engagemang 

Trovärdighet, vi är

Etiska, Professionella, Pålitliga

Engagerade i ett målmedvetet arbete för att förbättra: kvalitet och säkerhet, arbetsmiljön för medarbetare och kunder, en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan  

Utvecklingsvilja, vi är

Lyhörda, Proaktiva, Kreativa, Entreprenöriella

Inriktade på att alltid vara först med nya kreativa, kundanpassade hyreslösningar

Engagemang, vi är

gentemot kunder:

lyssnar på önskemål och håller våra löften, förstår kundernas verksamhet, skapar mervärde för kunderna, prioriterar säkerhet, är flexibla, ger god service 

gentemot medarbetare:

visar förtroende och delegerar ansvar, stöder de anställdas profes-sionella utveckling, arbetar för ökad arbetstillfreds-ställelse, prioriterar säkerhet í arbetet, uppmuntrar nya ideer

gentemot ägare:

eftersträvar branschledarskap, genererar god lönsamhet, har en tillväxt i toppklass i branschen, ger en konkurrenskraftig utdelning

gentemot samhället:

arbetstillfällen, service, skatter, miljömedvetenhet, social sponsring 

Strategi 

För att uppnå dessa mål, och för att generera god avkastning till aktieägarna, ska Cramo

uppfylla byggföretagens, industrins och den offentliga sektorns behov av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler 

erbjuda hög tillgänglighet genom ett väl utvecklat nät av strategiskt placerade depåer, kompletterat med effektiva logistiklösningar 

aktivt utveckla behovsanpassade koncept och hyreslösningar 

utnyttja lönsamma möjligheter till tillväxt både på befintliga och nya marknader, genom att utnyttja den befintliga marknadspositionen som en plattform för organisk tillväxt 

göra enskilda förvärv som på ett tydligt sätt kompletterar den befintliga produktportföljen och geografiska närvaro 

Mål 

Koncernens mål är att: 

vara såväl de lokala som de internationella kundernas första handalternativ av uthyrningsföretag 

vara en ledande aktör, och ett av de tre största uthyrningsföretagen, med avseende på omsättning, i norra Europa 

vara bland de tre största uthyrningsföretagen på varje enskild marknad där koncernen har verksamhet 

Vår vision är att vara en förebild inom all uthyrning.