Sv

VI KOMMER ATT LYCKAS

Cramo erbjuder kundanpassade helhetslösningar för byggsektorns, näringslivets och den offentliga sektorns behov av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler. Det sker genom uthyrning av ett komplett sortiment av produkter, kompletterat med hyresrelaterad service och försäljning. Genom ett internationellt nätverk av lokala uthyrningsdepåer kombinerar Cramo det lokala företagets styrka med det internationella företagets resurser.

Strategiskt ramverk

Vision - Dela resurser på ett enkelt sätt. 

Vårt huvudsyfte - Leda utvecklingen av delningsekonomin.

 

Värderingar 

Cramo ska kännetecknas av Trovärdighet, Utvecklingsvilja, Engagemang

 

Strategi

För att uppnå dessa mål, och för att generera god avkastning till aktieägarna, ska Cramo

uppfylla byggföretagens, industrins och den offentliga sektorns behov av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler 

erbjuda hög tillgänglighet genom ett väl utvecklat nät av strategiskt placerade depåer, kompletterat med effektiva logistiklösningar 

aktivt utveckla behovsanpassade koncept och hyreslösningar 

utnyttja lönsamma möjligheter till tillväxt både på befintliga och nya marknader, genom att utnyttja den befintliga marknadspositionen som en plattform för organisk tillväxt 

göra enskilda förvärv som på ett tydligt sätt kompletterar den befintliga produktportföljen och geografiska närvaro

 

Mål 

Koncernens mål är att: 

vara såväl de lokala som de internationella kundernas första handalternativ av uthyrningsföretag 

vara en ledande aktör, och ett av de tre största uthyrningsföretagen, med avseende på omsättning, i norra Europa 

vara bland de tre största uthyrningsföretagen på varje enskild marknad där koncernen har verksamhet 

Dela resurser på ett enkelt sätt.