Sv

Vi vill vara en förebild inom hållbar utveckling

Det koncernövergripande hållbarhetsprogrammet Cramo Care beskriver hur Cramo arbetar strategiskt för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Cramokoncernen har även tagit fram en uppförandekod som gäller för samtliga Cramobolag. Uppförandekoden beskriver riktlinjer för hur Cramos medarbetare ska agera på ett etiskt och hållbart sätt i sina affärs- och anställningsrelationer. Detta inkluderar bland annat områdena handel, investeringar, affärsutveckling och relation till underentreprenörer och leverantörer.

Ladda ned Hållbarhetsrapporten 2017

Cramo - ett föredöme inom uthyrning

Cramo Care

Vårt hållbarhetsprogram , Cramo Care, är baserat på internationellt accepterade ramverk som FN: s Global Compact och GRI, och definierar hur vi hanterar våra olika intressenters mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Läs mer här

 

Vi bryr oss...

... om hur vår verksamhet påverkar miljön, med fokus på att minska energianvändningen, utsläpp och avfall. Vi bryr oss om våra kunders viktiga hållbarhetsproblem genom att erbjuda energieffektiva lösningar och produkter med hög säkerhet och låg miljöpåverkan. Vi skapar attraktiva och trygga arbetsförhållanden och vi erbjuder massor av möjligheter till professionell och personlig utveckling.  Läs mer här

Att hyra av Cramo är hållbart

Vi hjälper dig att förbättra din arbetsmiljö och att minska miljöpåverkan. När du hyr utrustning från Cramo kan du vara säker på att du tar ansvar både när det gäller arbetsetik och miljö - globalt såväl som på arbetsplatsen. Att hyra utrustning har klara fördelar eftersom delade resurser både leder till mindre miljöpåverkan och ekonomiska fördelar.

Cramo Care är vårt ramverk för att införliva hållbarhet i våra verksamheter och de tjänster vi erbjuder. Redan 2009 undertecknade Cramo FN:s Global Compact-principer. Cramo Group är en ledande europeisk fullserviceleverantör inom byggsektorn. Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggföretag, industrin och den offentliga sektorn.

Vi skapar attraktiva och trygga arbetsförhållanden och vi erbjuder massor av möjligheter till professionell och personlig utveckling.