Sv

Cramo är en totalpartner inom uthyrning.

Se produkter online Våra tjänster

Cramo för dig - Olika typer av tjänster

Cramo_testimonial_ruukki_rental_web.jpg

Förvaltning och planering

Vi hjälper dig att hantera dina projekt från början till slut, genom att hjälpa dig i områden som inte är ditt område av expertis. Liksom rekommendationer om alternativa metoder och utrustning eller kapacitetsbehov, användar- och säkerhetsinstruktioner, råd om tillämplig hälsa-, säkerhet- och miljö-föreskrifter.

Läs mer
cramo_services_2_web.jpg

Säkerhet

Säkerhet på byggarbetsplatsen är avgörande för att skapa en god arbetsmiljo. Ökande krav från myndigheter lägger större tonvikt på säkerhet än tidigare. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter, tjänster och utbildning för att göra din arbetsdag säkrare.

Läs mer
cramo_services_5_web.jpg

Logistik och service på plats

För att hjälpa dig att bli mer produktiv och för att spara tid och pengar så erbjuder vi tjänster inom hela kedjan från transport och leverans till underhåll och service på plats. Detta hjälper dig att vara mer effektiv och bli mer miljövänlig.

Läs mer

Energisnåla lösningar

En utmaning för alla våra kunder är hur energianvändningen kan bli mer effektiv. Vi är fast beslutna att ta fram lösningar med ökad energieffektivitet för att därigenom minska våra kunders energianvändning och kostnader. Cramo har ett livscykelperspektiv när det gäller utvecklingen av hållbara kundlösningar. Tack vare vår erfarenhet kan Cramo skapa mervärde för kunderna, ökad kostnadseffektivitet och mindre avfallsmängder på byggarbetsplatser.

Effektiv uppvärmning och kyla
Cramo levererar fjärrvärme och fjärrkyla, vilket har stora fördelar ur miljösynpunkt.
Detta är kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Temporär uppvärmning baserad på fjärrproducerad värme är ett av våra starka kompetensområden. Det leder till mindre miljöpåverkan än direktproducerad el-, gas- eller oljebaserad värme på plats. Cramo i Finland är marknadsledare inom temporär uppvärmning och försörjer ett växande antal kunder med en kostnadseffektiv lösning som dessutom har miljömässiga fördelar.

Cramo i Norge
Cramo i Norge har anlitats som “grön leverantör” till ett omfattande byggprojekt i Fornebu med uppdrag att tillhandahålla fjärrvärme, fjärrkyla och effektiva ventilationslösningar. Kunder gynnas genom reducerade luft- och markutsläpp, färre transporter och mindre användning av regöringsmedel. Dessutom är det sunda inomhusklimatet ett stort plus.

Övervakning av energianvändning
Med Cramos mobila övervakningssystem "Övervaka bygget" kan energianvändningen minskas med cirka 20 procent. Systemet gör det möjligt att med en mobiltelefon övervaka temperatur, luftfuktighet och energianvändning på en arbetsplats. Tjänsten erbjuds även med kameraövervakning. Systemet ger omedelbar återkoppling på energibesparande åtgärder, till exempel sådant som stängda dörrar och temperatursänkning nattetid.

Avfallshantering
Under året som gått har arbetet med avfallshantering inom Customer Care
utvecklats mycket. Cramo i Finland tar ett större ansvar för och bidrar till kundernas egna återvinningssystem på arbetsplatser. Detta är både kostnadseffektivt för kunden och ett viktigt bidrag till omsorgen om miljön.

Cramo i Tyskland ville underlätta för kunderna att fatta beslut som är bättre ur miljösynpunkt och har därför tagit fram ett klistermärke som kan sättas på all sådan hyrutrustning.

Uthyrning är mycket enklare på Cramo

Det finns många anledningar till att hyra maskiner och flyttbara lokaler hos Cramo. Med över 350 depåer och verksamhet i femton länder är vi en av Europas största uthyrningsföretag.

Vi gör stora investeringar i ny utrustning varje år och vi erbjuder ett stort antal tjänster för att kunna tillmötesgå våra kunder på bästa möjliga sätt.

Tjänster

I mer än 60 år Cramo varit en pionjär i uthyrningsbranschen. Att vara i framkant kräver inte bara förmågan att möta kundernas behov när det gäller att hyra utrustning. Det kräver också en grundlig förståelse för vilka utmaningar våra kunder möter i sitt dagliga arbete.

Endast med denna förståelse har vi kunnat skapa tjänster för att hjälpa, stödja och stärka dig. Våra tjänster är utformade för att hjälpa dig under din arbetsdag och att lyfta din verksamhet. För att du ska få en bra dag på jobbet.