Sv

Cramo är en totalpartner inom uthyrning.

Se produkter online Våra tjänster

Cramo för dig - Olika typer av tjänster

Cramo_testimonial_ruukki_rental_web.jpg

Förvaltning och planering

Vi hjälper dig att hantera dina projekt från början till slut, genom att hjälpa dig i områden som inte är ditt område av expertis. Liksom rekommendationer om alternativa metoder och utrustning eller kapacitetsbehov, användar- och säkerhetsinstruktioner, råd om tillämplig hälsa-, säkerhet- och miljö-föreskrifter.

Läs mer
cramo_services_2_web.jpg

Säkerhet

Säkerhet på byggarbetsplatsen är avgörande för att skapa en god arbetsmiljo. Ökande krav från myndigheter lägger större tonvikt på säkerhet än tidigare. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter, tjänster och utbildning för att göra din arbetsdag säkrare.

Läs mer
cramo_services_5_web.jpg

Logistik och service på plats

För att hjälpa dig att bli mer produktiv och för att spara tid och pengar så erbjuder vi tjänster inom hela kedjan från transport och leverans till underhåll och service på plats. Detta hjälper dig att vara mer effektiv och bli mer miljövänlig.

Läs mer

Energisnåla lösningar

På Cramo ska vi kontinuerligt hjälpa våra kunder att minska sin energianvändning och därmed minska sina kostnader och koldioxidutsläpp. Energieffektivitet är en prioriterad fråga för alla kunder, vilket gör vårt arbete med att utveckla lösningar för ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan ännu viktigare. 

Cramo i Sverige tillhandahåller energibodar med förstärkt isolering i golv, väggar och tak samt en ytterdörr som stängs automatiskt. Lösningen fungerar som ett energieffektivt alternativ till isolerade containers, och minskar energianvändningen med upp till 70 procent. 

Cramo i Finland har kompletterat sin flotta med Power Tower Ecolift. Genom att vrida ett handtag, i stället för att använda batterier eller el, höjer användaren hissen. Detta gör den mer energieffektiv. 

I slutet av 2016 lanserade Cramo Adapteo i Sverige, i samarbete med en kund, ett projekt för att mäta energianvändningen i modullösningar. Syftet var att öka energieffektiviteten. 

Cramo utvecklar kundlösningar ur ett livscykelperspektiv. Tack vare vår breda erfarenhet kan vi öka kundnyttan genom att erbjuda kostnadseffektiva lösningar som minimerar avfallet på byggarbetsplatser. Hantering av farligt avfall är då högsta prioritet. 

2016 bjöd en kund in Cramo Sverige till tre halvdagsseminarier som handlade om hur man minimerar avfallet på byggarbetsplatser. Under seminarierna fick Cramo möjlighet att diskutera fördelarna med uthyrning som en del i att nå kundens mål för avfallsminskning. 

Cramo Finland har börjat använda ett nytt koncept för säkerhetskontroll av externa bränsletankar. Syftet är att försäkra sig om att alla parter använder systemet på ett miljömässigt säkert sätt, vilket minimerar risken för oljeläckage.

Uthyrning är mycket enklare på Cramo

Det finns många anledningar till att hyra maskiner och flyttbara lokaler hos Cramo. Med över 350 depåer och verksamhet i femton länder är vi en av Europas största uthyrningsföretag.

Vi gör stora investeringar i ny utrustning varje år och vi erbjuder ett stort antal tjänster för att kunna tillmötesgå våra kunder på bästa möjliga sätt.

Tjänster

I mer än 60 år Cramo varit en pionjär i uthyrningsbranschen. Att vara i framkant kräver inte bara förmågan att möta kundernas behov när det gäller att hyra utrustning. Det kräver också en grundlig förståelse för vilka utmaningar våra kunder möter i sitt dagliga arbete.

Endast med denna förståelse har vi kunnat skapa tjänster för att hjälpa, stödja och stärka dig. Våra tjänster är utformade för att hjälpa dig under din arbetsdag och att lyfta din verksamhet. För att du ska få en bra dag på jobbet.